Merknad Kontaktbrytervandringsdiagram
  Kontakt lukket
  Kontakt åpen
  Innstillingsområde
  Bryterpunkt
  Tvangsmessig åpningssekvens/- vinkel
Koplingsrutene som vises for lukker- og åpnerkontaktene, kan overføres til andre kontaktkombinasjoner.
Deutsch  English  Francais  Nederlands  Italiano  Español  Português  Suomi  Svenska  Norsk  Dansk  Polska  日本語  Türkiye  中文  Português-br  
  

 
Foretrukket type
 
Bestillingsinformasjon
 
Beskrivelse av produkttypeST 1250
Artikkelnummer101150265
Avsøkingslampe4030661155234
eCl@ss27-27-92-91
 
Gobale egenskaper
 
Permanent lysBodenständer
Vekt1850 g
 
Mål
 
Mål
- Bredde
- Høyde1250 mm
- Dybde

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Tekniske modifiseringer og feil er forventet.
Generiert am 20.08.2019 - 22:34:01h Kasbase 3.3.0.F.64I