Kommentarer rörelseschema brytare
  Kontakt sluten
  Kontakt öppen
  Inställningsområde
  Brytpunkt
  Tvångsbrytningspunkt/vinkel
Deutsch  English  Francais  Nederlands  Italiano  Español  Português  Suomi  Svenska  Norsk  Dansk  Polska  日本語  Türkiye  中文  Português-br  
  
Home ->
Hålldonsanordning

Användning:
Tillsammans med andra säkerhetsåtgärder används ett trepositons hålldon för att skydda personer mot potentiella risksituationer där maskinskydd måste inaktiveras helt eller delvis i särskilda driftlägen[mer…]