Kommentarer rörelseschema brytare
  Kontakt sluten
  Kontakt öppen
  Inställningsområde
  Brytpunkt
  Tvångsbrytningspunkt/vinkel
Deutsch  English  Francais  Nederlands  Italiano  Español  Português  Suomi  Svenska  Norsk  Dansk  Polska  日本語  Türkiye  中文  Português-br  
  
Välkommen till Schmersals online-katalog

Säker koppling och övervakning

I avsnittet "Brytare och sensorer för säkerhet” finns det ett mycket omfattande program med säkerhetsrelaterad kopplingsutrustning för positionsövervakning av skyddsdörrar och kontaktfritt skydd av riskzoner och farliga punkter samt säkerhetskopplingsanordningar för specialtillämpningar.

Säker signalbehandling

I avsnittet ”Säker signalbehandling” finns det säkerhetsreläer för olika säkerhetstekniska tillämpningar (t.ex. för övervakning av nödstopp och öpppningsbara skydd) samt programmerbara styrsystem för säkerhet och decentraliserade säkra fältbussystem, t.ex. moduluppbyggda koncept för styrning av säkerhetsfunktioner på små maskiner.

Automationsteknik

I avsnittet ”Automationsteknik” finns det såväl mekaniska positionsbrytare för olika typer av positionieringsapplikationer som sensorer med olika arbetsprinciper. Detta avsnitt innehåller dessutom ett omfattande program med tryckknappar och signalanordningar.

Enheter för ex-zoner

”Ex-brytare” omfattar brytare som kan användas - i överensstämmelse med de harmoniserade standarderna - i områden med atmosfärer som är potentiellt explosiva på grund av närvaro av gas och damm, t.ex. positionsbrytare, säkerhetsbrytare och säkerhetssensorer med en beröringgsfri funktionsprincip.

Hissbrytare

I avsnittet "Hisskomponenter” finns det brytare för hissar för diverse olika tillämpningar i hisschaktet, hisskorgen och i maskinrummet: vånings- och fininställningsbrytare, dörrkontakter med tvångsbrytning, positionsbrytare, magnetbrytare eller hisspositioneringssystemet USP med ultraljud.
Tillträde förbjudet