Merknad Kontaktbrytervandringsdiagram
  Kontakt lukket
  Kontakt åpen
  Innstillingsområde
  Bryterpunkt
  Tvangsmessig åpningssekvens/- vinkel
Koplingsrutene som vises for lukker- og åpnerkontaktene, kan overføres til andre kontaktkombinasjoner.
Deutsch  English  Francais  Nederlands  Italiano  Español  Português  Suomi  Svenska  Norsk  Dansk  Polska  日本語  Türkiye  中文  Português-br  
  
Home ->
Gulvskjermer og taleannonsering

Høyoppløselige skjermer med punktmatrise viser etasjer, retningspiler og tekstmeldinger etter valg.
Gong-funksjoner og høykvalitetslyd ved hjelp av standard Windows *.wav-filer. Rask å installere og enkel å programmere.[mer…]