Merknad Kontaktbrytervandringsdiagram
  Kontakt lukket
  Kontakt åpen
  Innstillingsområde
  Bryterpunkt
  Tvangsmessig åpningssekvens/- vinkel
Koplingsrutene som vises for lukker- og åpnerkontaktene, kan overføres til andre kontaktkombinasjoner.
Deutsch  English  Francais  Nederlands  Italiano  Español  Português  Suomi  Svenska  Norsk  Dansk  Polska  日本語  Türkiye  中文  Português-br  
  
Home ->
Tohåndsbetjeningspaneler

Applikasjon:
To håndkontrollpaneler er ikke-separerbare beskyttelsesinnretninger. De brukes generelt for å sørge for at maskinoperatøren som gir et kontrollsignal for en bevegelse som kan være farlig har begge hender trygt plassert. Tohånds-kontrollpaneler sørger følgelig for at operatøren ikke kan intervenere i farlige bevegelsesprosesser når en maskin eller et anlegg er blitt startet.


[mer…]