Merknad Kontaktbrytervandringsdiagram
  Kontakt lukket
  Kontakt åpen
  Innstillingsområde
  Bryterpunkt
  Tvangsmessig åpningssekvens/- vinkel
Koplingsrutene som vises for lukker- og åpnerkontaktene, kan overføres til andre kontaktkombinasjoner.
Deutsch  English  Francais  Nederlands  Italiano  Español  Português  Suomi  Svenska  Norsk  Dansk  Polska  日本語  Türkiye  中文  Português-br  
  
Home ->
Posisjonsbrytere med sikkerhetsfunksjon

#01#


Applikasjonsområde
Posisjonsbrytere med sikkerhetsfunksjoner er egnet for et bredt applikasjonsområde innenfor heisindustrien. De brukes i særdeleshet der sikkerhet og posisjonsnøyaktighet er av største viktighet, f.eks. ved endepunkter, ved gripeinnretning eller ved hastighetsbegrenseren.


[mer…]