Bemærkninger Afbryder vandringsdiagram
  Kontakt lukket
  Kontakt åben
  Indstillingsrækkevidde
  Brudpunkt
  Positiv åbningssekvens/- vinkel
Deutsch  English  Francais  Nederlands  Italiano  Español  Português  Suomi  Svenska  Norsk  Dansk  Polska  日本語  Türkiye  中文  Português-br  
  
Home ->
Wire aftaster

Anvendelse:
Wireafbrydere anvendes til at give signaler til at starte maskiner, og til at åbne eller lukke eldrevne døre, porte og barrierer.

Wireafbryderne opereres manuelt ved trækning.