Notlar Anahtar hareket diyagramı
  Kontakt kapalı
  Kontakt açık
  Ayar aralığı
  Ayrılma noktası
  Pozitif açılma sırası/- açı
VS  adjustable range of NO contact
  adjustable range of NC contact
N   after travel
Deutsch  English  Francais  Nederlands  Italiano  Español  Português  Suomi  Svenska  Norsk  Dansk  Polska  日本語  Türkiye  中文  Português-br  
  
Home ->
Emniyetli dokunmatik sensör

Uygulama: Fiziksel temasla uyarıldığında dokunmatik güvenlik kontrol donanımları tehlikeli hareketleri durdurur. Uygulamaların çeşitliliği yapısal olarak farklı donanımları gerektirir. Güvenlik kenarları. SE tipi ürün aralığının güvenlik kenarları koruma kapılarında, kaldırma tabla ve platformlarında, hareketli depo raflarında, çalışan işlem tablalarında, depolama asansörlerinde, asansör kapılarında, yükleme rampalarında, kaldırma ve devirme donanımlarında veya endüstriyel kapılarda uygulanabilen ezilme ve yırtılmalara karşı koruyucu önlem olarak tasarlanmışlardır. Tehlikeli hareketi anında durdurarak fiziksel hasarı veya malzemenin zarar görmesini önlerler. Güvenlik klapeleri. SL 300 tipi güvenlik klapeleri ürün aralığı, geniş malzeme girişi veya besleme alanlarına sahip makinelerdeki insan ve makinenin güvenlili için tasarlanmışlardır. Emniyet halıları. SMS tipi emniyet halısı ürün aralığı tehlikeli hareketlere sahip makine ve işletme birimlerinin üzerinde bulunan tehlikeli bölgelerdeki yüzeyleri korumak için kullanılır. Korunacak olan yüzeyin şekline bağlı olarak emniyet halıları aynı hat üzerine elektriksel olarak bağlanarak döşenebilirler. Emniyet halısı uyarıldığında, uyarı sinyali değerlendirilerek makinenin stop edilmesi sağlanmaktadır. Uygun bir emniyetli kontrol modülü ile birlikte kullanıldığında yukarıda açıklanan üç sistem EN ISO 13849-1' e uygun Category 3, 1 veya 4' ü karşılar. Tasarım ve çalışma şekli: SE tipi güvenlik kenarları bir aluminyum profil, bir lastik profil ve bir çift geçme bağlantılı sensörden olmak üzere 3 temel elemandan oluşur. Güvenlik kenarındaki lastik profilin deformasyonu değerlendirilir. Temel eleman lastik profilin her iki ucundaki arıza güvenlikli bir transmiter / alıcı birimidir. Lastik profilin deformasyonu, transmiter ve alıcı arasındaki IR sinyalini keser veya bu sinyalin etkisini azaltır. Kendisine bağlı olan emniyetli kontrol modülü IR sinyalinin azalan etkisini değerlendirirerek tehlikeli hareketi durdurur. Emniyetli kontrol birimi ile birlikte bu ölçüm işlemi EN ISO 13849-1' e uygun control category 4' ün emniyet taleplerini karşılar. Category 1 uygulamaları için çözümler ayrıca mevcuttur. EN ISO 13856-2 standardı güvenlik kenarları için talepleri tekrar ederek tasarım ve türdeşlerini açıklar. Bu standartta ayrıca çalışma sıcaklığı aralığı, cevap verme süresi, kuvvetler, sınırda çalışma mesafeleri ve aşılan mesafeler gibi güvenlikle ilgili özellikler tanımlanmıştır.EN ISO 13849-1 standardı makine kontrolünün güvenliğe ilişkin komponentlerinin tasarımı için yönetmelikleri tanımlar. Bir makine veya birimi kullanırken bunun riski mutlaka tespit edilmelidir. Risk ne kadar yüksekse kontrol için güvenlik talepleri de aynı oranda yüksek olmalıdır. SE 400 C tipi emniyetli kontrol modülü ürün aralığı ile bağlanmış SE tipi güvenlik kenarı sistemi ürün aralığı, control category 4' ün güvenlik taleplerini karşılar. Sistemde 2 hatanın olması durumunda bile güvenlik kenarı makine veya birimin güvenli ve etkili bir şekilde duruşunu garanti eder. EN ISO 13849-1' e uygun control category 1 uygulamaları için SE tipi güvenlik kenarı ürün aralığı SE-100 C tipi emniyetli kontrol modülü ürün aralığına bağlanablir. Güvenlik kenarını kullanırken, tehlikeli hareketin hızı güvenlik kenarının maximum başlama hızından daha düşük olduğundan emin olunmalıdır. Tehlikeli komponentlerin durma mesafesi ve belirgin profil verileri birbirleri ile uyumları sağlanmalıdır. Bir taraftan makineyi en kötü konumda durdurmak için durdurma mesafesi yeterli olmalı, diğer taraftan gövdenin tehlike altındaki parçaların üzerine uygulanan kuvvetin maximum sınırı aşmasına izin verilmemelidir. Planlama sırasında karşıt tarafların işleyişleri mutlaka dikkate alınmalıdır. Seçilen güvenlik kenarının mesafe aşımı yetersiz ise, ya makinenin durdurma mesafesi düşürülmeli veya farklı bir modelin kullanımı düşünülmelidir. İstenilen minimum mesafe aşımı en azından 1,2 değerindeki güvenlik katsayısı ile hesap edilmelidir. Diğer makine elemanları tarafından etkilenme söz konusu ise bu durumda güvenlik katsayısı artırılmalıdır (ayrıca EN 1760-2 Ek C' ye müracaat edin). SL 300 güvenlik klapeleri bir klape ve taşıyıcı profil ile bir class 1 konum anahtarından meydana gelir. Klape profilinin uyarılması konum anahtarının pozitif kesime uğramasına neden olur, böylece ilgili makine tahrik mekanizmasının durmasını sağlar. SMS 3 tipi emniyet halıları akım taşıyan 2 ayrı çelik sacı içerir. Yapı, kimyasallara son derece dirençli ve mekanik açıdan sağlam olan kalıplanmış Plastisol malzemedir. Emniyet halısının uyarılması üzerine içteki çelik saçlar hafifçe bükülerek elektriksel olarak bir kısa devrenin meydana gelmesini sağlar. Bu sinyal bağlı bulunan emniyetli kontrol modülü tarafından değerlendirilerek anında makinenin devre dışı kalmasını sağlar.