Kommentarer rörelseschema brytare
  Kontakt sluten
  Kontakt öppen
  Inställningsområde
  Brytpunkt
  Tvångsbrytningspunkt/vinkel
Deutsch  English  Francais  Nederlands  Italiano  Español  Português  Suomi  Svenska  Norsk  Dansk  Polska  日本語  Türkiye  中文  Português-br  
  
Home ->
Säkerhetsreläer för särskilda tillämpningar

Användning:
Dessa säkerhetsreläer har utvecklats för speciella användningar. Användningsområdena sträcker sig från övervakning av taktil och optoelektronisk säkerhetsutrustning till dubbelventiler på presstyrningssystem. De olika användningsområdena som de individuella säkerhetsomonitorerna är konstruerade för beskrivs nedan.


[mer…]