Kommentarer rörelseschema brytare
  Kontakt sluten
  Kontakt öppen
  Inställningsområde
  Brytpunkt
  Tvångsbrytningspunkt/vinkel
Deutsch  English  Francais  Nederlands  Italiano  Español  Português  Suomi  Svenska  Norsk  Dansk  Polska  日本語  Türkiye  中文  Português-br  
  
Home ->
Säkerhetsrelaterad taktil sensor

Användning:
Taktila säkerhetsövervakningsenheter stoppar den riskfyllda rörelsengenom fysisk kontakt. Mångfalden av tillämpningar kräver konstruktivt olika enheter.

Säkerhetslister
Säkerhetslisterna i SE-serien lämpar sig för skydd av kross- och klippunkter som kan finnas på skydd, lyftbord och plattformar, mobila lagerhyllor, driftprocessbord, lagerhissar, hissdörrar, lastramper, lyft- och lutningsanordningar eller industriportar. De stoppar den farliga rörelsen omedelbart och förhindrar på så sätt fysiska personskador och materialskador.


[mer…]