Kommentarer rörelseschema brytare
  Kontakt sluten
  Kontakt öppen
  Inställningsområde
  Brytpunkt
  Tvångsbrytningspunkt/vinkel
Deutsch  English  Francais  Nederlands  Italiano  Español  Português  Suomi  Svenska  Norsk  Dansk  Polska  日本語  Türkiye  中文  Português-br  
  


DATASKYDDSPOLICY
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Version: 2008-11-06

§ 1 Allmänt
Dina personuppgifter (t.ex. titel, namn, adress, e-postadress, telefonnummer etc.) kommer att hanteras av oss i enlighet med bestämmelserna i den tyska teletjänstlagen. I de följande bestämmelserna får du information om typ, omfattning och syfte med registrering, behandling och användning av personuppgifter. Denna dataskyddspolicy gäller endast för våra webbsidor. Om du vidarebefordras från våra sidor till andra sidor via länkar ber vi dig att kontakta den aktuella utgivaren för att få mer information om den sekretesspolicy som gäller där

§ 2 Automatisk anskaffning av data
Av tekniska skäl registreras följande data som överförs till oss av din webbläsare:

- Typ och version av webbläsare
- Operativsystem
- Hänvisande URL (dvs. den ursprungliga webbplats varifrån du började ditt besök hos oss)
- Besökt webbplats
- Din IP-adress (Internet Protocol).

Dessa anonyma data sparas separerade från de personuppgifter som du möjligen har lämnat och de möjliggör ingen spårning tillbaka till dig. Dessa data används uteslutande för statistiska utvärderingsändamål så att vi kan optimera vår Internettjänst och våra erbjudanden och de raderas efter utvärderingen.

§ 3 Inventeringsdata
(1) Dina personuppgifter, i den mån de krävs för diskussion, utformningen av innehållet eller modifiering av det kontraktsenliga förhållandet (inventeringsdata) används uteslutande för hantering av kontraktet. Om varor behöver levereras till dig måste ditt namn och din adress meddelas till varuleverantören. Dina personuppgifter visas inte offentligt och överförs inte till en tredje part utan föregående medgivande från dig eller utan laglig grund.
(2) Personuppgifter överförs inte till statliga organ eller offentliga myndigheter förutom om det är för att uppfylla obligatorisk nationell lagstiftning eller om överföringen av dessa data är nödvändig för att vidta lagliga åtgärder, för att göra det möjligt för den nationella polisen att undvika fara, för att uppfylla kraven i lagstiftningen som ställs av internationella underrättelseorganisationer i federala stater eller länder, av Federal Intelligence Agency (FBI) eller den militära underrättelseorganisationen respektive för att upprätthålla den intellektuella upphovsrätten. Personuppgifter överförs inte till en tredje part för några andra ändamål.

§ 4 Information om cookies
(1) Webbsidorna använder så kallade cookies för att upptäcka om samma användare använder en tjänst flera gånger. Cookies är små textfiler som skickas till din dator och lagras av webbläsaren. Cookies skadar inte datorn och innehåller inga virus. Om du besöker vår webbsida igen överför dessa cookies den information som krävs så att du identifieras automatiskt. Denna identifiering sker med hjälp av din IP-adress som lagras i cookies. De gör det möjligt för oss att optimera våra erbjudanden och underlätta för dig att komma åt våra webbsidor
(2) Du kan dock förhindra lagring av cookies på din hårddisk genom att välja alternativet ”Acceptera inte cookies” i din webbläsares inställningar. Detta reducerar dock funktionen i våra tjänster.

§ 5 Rätt till information
Du har laglig rätt att inspektera eventuella sparade data som berör din person eller din pseudonym. Om så önskas kan denna information överföras elektroniskt. Om du vill få information om dina personuppgifter ber vi dig kontakta: info@schmersal.com


Innovationer


TIP:
För nerladdning av datablad, överensstämmelsedeklarationer samt monterings- och kopplingsinstruktioner väljer du produkten.


Kataloger och broschyrer hittade här.


Sök den produkt som passar dig med den interaktiva " Application Finder"


-


För nerladdning TraceParts av data klickar du på här.


För nerladdning CADENAS av data klickar du på här.


För nerladdning av data klickar du på här.


För nerladdning av CSA-data klickar du på här..


För nerladdning av UL-data klickar du på här.


För nerladdning SISTEMA av data klickar du på här.


Schmersal online katalog –
En snabbstartguid och en översikt av tillgängliga funktioner kan laddas ned här


.


.


.