Opmerking bij het schakelwegdiagram
  contact gesloten
  contact geopend
  instelbereik
  blokkeerpunt
  gedwongen verbrekingsweg/-hoek
VS  instelbereik maakcontact
  instelbereik verbreekcontact
N   naloop
Deutsch  English  Francais  Nederlands  Italiano  Español  Português  Suomi  Svenska  Norsk  Dansk  Polska  日本語  Türkiye  中文  Português-br  
  


PRIVACYBELEID
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Stand: 06.11.2008

§ 1 Algemeen
Schmersal vindt het belangrijk dat uw privacy gerespecteerd wordt en hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan: gegevens zoals uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer enz. of andere persoonlijke informatie die u aan ons overmaakt of die over u wordt verzameld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Uw persoonsgegevens worden door ons uitsluitend volgens de bepalingen van de Wet op de Bescherming van de Persoonsgegevens verwerkt. Dit betekent dat wij uw gegevens kunnen gebruiken voor de volgende doeleinden: het (laten) verwerken van uw order en het (laten) uitvoeren van onze dienstverlening, afhandeling van door u aangevraagde of van u verkregen informatie, verbetering van onze producten en diensten, verbetering en beveiliging van onze website en registreren van bezoekersgegevens van onze website en samenstellen van gebruiksstatistieken. In dit privacybeleid informeren wij u over het soort persoonsgegevens dat wij verzamelen, de omvang en het doel van de gegevensverzameling, de verwerking en het gebruik van de persoonsgegevens. Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op onze website. Onze site kan koppelingen en links naar andere sites bevatten. Schmersal is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en/of de inhoud van deze andere sites. Wij raden u aan om het privacybeleid van dergelijke andere sites na te lezen.

§ 2 Automatische gegevensverzameling
Om technische redenen worden via uw internet browser onder andere de volgende gegevens verzameld:

- Browsertype en -versie
- gebruikte besturingssysteem
- website, vanaf welke u ons bezoekt (referrer URL)
- website die u bezoekt
- datum en uur van uw toegang
- uw Internet Protocol (IP) adres.

Deze anonieme gegevens worden apart opgeslagen van de persoonsgegevens die u eventueel opgeeft en laten dus geen terugkoppeling naar een bepaalde persoon toe. Zij worden voor statistische doeleinden gebruikt en geëvalueerd, zodat wij onze internetpresentatie, onze dienstverlening en de gebruikservaring kunnen optimaliseren. Na analyse worden deze gegevens gewist.

§ 3 Bestandsgegevens
(1) Voor zover uw persoonsgegevens voor de toelichting, de inhoudelijke vormgeving of de wijziging van de contractuele relatie vereist zijn (bestandsgegevens), worden uw persoonsgegevens uitsluitend voor het afhandelen van het contract gebruikt. Zo moeten wij bijvoorbeeld voor de levering van de goederen, uw naam en adres doorgeven aan de leveranciers van de goederen. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming of zonder gegronde wettelijke reden worden uw persoonsgegevens in geen geval doorgegeven aan derden, die niets met de contractafhandeling te maken hebben.
(2) In individuele gevallen kunnen wij op verzoek van de bevoegde instanties inlichtingen over de bestandsgegevens verstrekken, indien wij hiertoe verplicht worden door de toepasselijke wetgeving, door een administratief of gerechtelijk bevel om redenen van strafvervolging, voor het afweren van gevaar door de politiediensten van de landen, voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen van de binnenlandse veiligheidsdiensten, de nationale inlichtingendiensten of de militaire veiligheidsdiensten of om de rechten, eigendommen en intellectuele eigendomsrechten van Schmersal te laten gelden en te beschermen.

§ 4 Informatie over cookies
(1) Wij gebruiken zogeheten cookies ter individualisering van bezoekerservaringen en om onze diensten naar u toe te verbeteren. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internet browser op de harde schijf van uw computer installeert. Zij laten bijvoorbeeld toe om bepaalde informatie over uw computer te verzamelen, inclusief uw internet protocol (IP) adres. Het gebruik van cookies biedt bepaalde voordelen, zoals het wegvallen van de vereiste om regelmatig uw paswoord te moeten ingeven tijdens een sessie. De aldus verkregen informatie heeft uitsluitend tot doel onze dienstverlening te optimaliseren en uw toegang tot onze webpagina's te vergemakkelijken.
(2) U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt; in dit geval moet u in uw internet browser de optie "geen cookies accepteren" activeren. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van deze website.

§ 5 Inzagerecht
U hebt recht op toegang tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U kunt uw gegevens altijd opvragen en zo nodig laten wijzigen of verwijderen. Deze informatie kan u desgewenst ook elektronisch meegedeeld worden. Hiertoe kunt u contact met ons opnemen per e-mail: info@schmersal.com


Innovaties


Tip:
Technische fiches, conformiteitsverklaringen, technische CAD-tekeningen en montage- een aansluithandleidingen kunnen in het overzicht van het product in kwestie gedownload worden.


Catalogi en brochures vindt u hier..


Zoek het geschikte product met behulp van de interactieve Application Finder


-


TraceParts gegevens kunt u hier downloaden.


CADENAS gegevens kunt u hier downloaden.


gegevens kunt u hier downloaden.


CSA certificaten kunt u hier. downloaden.


UL certificaten kunt u hier downloaden.


SISTEMA gegevens kunt u hier downloaden.


Schmersal on-line catalogus –
Download hier de korte gebruikshandleiding en het overzicht van de nieuwe functies.


leveringsvoorwaarden (EN)


.


.