?10061-no?
Deutsch  English  Francais  Nederlands  Italiano  Español  Português  Suomi  Svenska  Norsk  Dansk  Polska  日本語  Türkiye  中文  Português-br  
  
?maintop01-no?

Trygg bryting og overvåking

I avsnittet "Sikker bryting og overvåking" finner du et ekstraordinært stort program av sikkerhetsrelatert bryterutstyr for posisjonsovervåking av vernedører og ikke-kontakt-beskyttelse av farlige soner og farepunkter, såvel som sikkerhetsbryter-apparater for spesielle applikasjoner.

Trygg signalprosessering

I avsnittet "Sikker signalprosessering" finner du sikkerhetsrelémoduler for ulike sikkerhetsteknologiske applikasjoner (f.eks. for nødstopp og vernedørovervåking) såvel som sentraliserte programmerbare sikkerhetskontrollere og desentraliserte feltbussystemer, dvs. et modulært konsept for funksjonskontroll av små maskiner.

Automatiseringsteknologi

I avsnittet "Automatiseringsteknolgi" finner du bryterapparater for mekanisk posisjonsdeteksjon for ulike applikasjonsområder såvel som (sikerhets-)sensorer med ulike funksjonsprinsipper; dette avsnittet inkluderer videre et omfattende program av betjenings- og signalinnretninger.

Enheter for Ex-soner

"Ex bryterutstyr" inkluderer bryterutstyr som kan brukes - i overensstemmelse med de harmoniserte standardene - i områder med potensielt eksplosive atmosfærer på grunn av gass og støv, dvs. sikkerhetsbrytere og sikkerhetssensorer med funksjonsprinsippet ikke-kontakt.

Heiskomponenter

I avsnittet "Heiskoblingsutstyr" finnes du heiskoblingsutstyr for ulike applikasjoner i sjaktgropen, heisstolen og maskinrommet: gulv- og finjusteringsbrytere, tvangsbrytende dørkontakter, posisjonsbrytere, magnetiske reed-brytere, fjernalarmsystemer såvel som USP ultrasonisk heisposisjoneringssystem.. (Merk: for tiden bare tilgjengelig som PDF-katalog!)

?main00-no?


?main01-no?


?main02-no?


?main03-no?


?main04-no?


?main11-no?


?main12-no?


?main14-no?


?main15-no?


?main16-no?


?main17-no?


?main18-no?


?main20-no?


?main21-no?


?main23-no?


?code_apl01-no?